UNGER NIEUWSBERICHT – Nieuw HiFloT nLite watergeleidend stelensysteem van Unger brengt marktrevolutie teweeg

Dear Maurice,

Please find attached details of a major product launch that Unger will be showcasing at ISSA/Interclean, Amsterdam this May.  The HiFlo™ nLite is a brand new water-fed pole system that is set to transform the market.  This latest innovation from Unger, will change the way that windows and façades are cleaned forever.

We would appreciate it if you would consider covering this release in your publication. Please also find attached image and logo.

More product details will be issued on 1st May to all editors. Meanwhile, if you are planning on attending ISSA/Interclean and interested in having a media interview with senior Unger management, do get in touch and we would be happy to set up an appointment.

Should you require any further information, please feel free to contact us.

Kind regards,

Alyson Rogers

Account Manager

E: alyson@cbipr.com

T:             +44 (0)1825 714329      

M            +44 (0)7714 238734      

W: www.cbipr.com

Twitter: @cbipr

 

Unger Logo 4c UK.jpg
163 kB   Weergeven   Delen   Downloaden
nLite-background with logo.jpg
351 kB   Weergeven   Delen   Downloaden
image001.png
7 kB   Weergeven   Delen   Downloaden
Unger nLite Press Release Final March 2012 NL.doc
194 kB   Weergeven   Downloaden

Glazenwasser door brandweer van dak gehaald – Noordoost Twente

Glazenwasser door brandweer van dak gehaald – Noordoost Twente – Regio – TC Tubantia.

OOTMARSUM Een glazenwasser is vrijdagmiddag op een wel heel bijzondere manier op een brancard naar een ambulance getransporteerd nadat hij tijdens zijn werk in Ootmarsum gewond was geraakt.

Omdat het slachtoffer op een plat dak lag bij een woning aan de Oldenzaalsestraat konden de ambulanceverpleegkundigen hem niet op de gebruikelijke manier verplaatsen. Daarom werd de hulp ingeroepen van de hoogwerker van de brandweer in Oldenzaal. Met de hoogwerker werd deze bijzondere klus tot een goed einde gebracht. De gewonde glazenwasser werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De man, medewerker van een glazenwasbedrijf uit Oldenzaal, kwam rond kwart voor een ongelukkig ten val. Hij gleed uit op het natte dak en kwam op zijn rug en achterhoofd terecht. Bedrijfshulpverleenster Riëtte Meijboom van ‘buurman’ Artica zag het gebeuren en kwam meteen in actie. Zij verleende eerste hulp en alarmeerde de hulpdiensten. Het slachtoffer klaagde over hevige pijn in zijn nek en hoofd. Om elk risico te vermijden werd de man gestabiliseerd in afwachting van de ambulance. De verpleegkundigen achtten het niet verantwoord om handmatig het slachtoffer op de brancard van het dak te tillen. Zij schakelden de brandweer in. Onderzoek in het ziekenhuis moet duidelijk maken wat de verwondingen zijn van de glazenwasser.

Bouwvergunning houdt vanaf 1 juli rekening met glazenwassers

Bouwvergunning houdt vanaf 1 juli rekening met glazenwassers | Servicemanagement.nl.

Het specialistische onderdeel van de werkgeversorganisatie OSB (segment AWOG, voor de glazenwassersbranche) heeft een succes gehaald. Het heeft het Bouwbesluit 2012 zo weten te beïnvloeden dat rekening wordt gehouden met het onderhoud van buitengevels.

klikop de link hierboven voor het hele verhaal

Schoonmaken is een Vak (SieV)

Vandaag om 11.00 uur wordt Schoonmaken is een Vak officieel opgericht door het passeren van de oprichtingsakte bij de notaris te Hendrik Ido Ambacht. Om 13.30 uur heeft het bestuur een afspraak op de RAI om de stand door te spreken waarop SieV zich op de schoonmaak markt zal presenteren.

De doelstellingen van SIEV zijn;

  • Het bevorderen van ledenkorting op verzekeringen, drukwerk, inkoop van materialen en machines
  • Het delen van kennis en expertise
  • Het bevorderen van onderlinge samenwerking zodat kleine regionale bedrijven een landelijke opdracht samen uit kunnen voeren
  • Het naleven van verantwoorde m2 prestatienormen en een kwaliteitsgarantie

 

De contributie voor lidmaatschap wordt eind februari vastgesteld.

Hoewel onze mede-initiatiefnemer Edward Essenberg en onze adviseur Cor van der Velden geen bestuursfunctie bekleden, zullen zij nauw betrokken blijven bij Schoonmaken is een Vak! als platform voor de kleinere schoonmaakondernemers en glazenwasserijen (tot een omzet van 1 milj.)

 

Het Bestuur van SieV!,

Maurice Rutgrink (Voorzitter)
Sabine Aalbers (Secretariaat)
Pieta Hoogvliet (Penningmeester)

 

Hoeveel dagen werken we in 1 jaar?

Een denkoefening.

In één jaar zijn er 365 mogelijke werkdagen. Elke week hebben we 2 dagen vrij, er blijven dus 261 dagen over. Per dag werken we 16 uur niét, da’s samen 170 dagen, saldo 91 dagen. Elke dag drinken we 30 minuten koffie, da’s samen 23 dagen, saldo 68 dagen. We lunchen 1 uur, samen 46 dagen, er blijven nog 22 dagen over. We zijn statistisch 2 dagen per jaar ziek, saldo 20. Er zijn 5 feestdagen, saldo 15. We krijgen 14 dagen vakantie, saldo 1 dag. De vraag: kunnen we die dag vrij krijgen?

Glazenwassers kort vast op zesde verdieping in Den Bosch

Twee glazenwassers hebben vrijdagmorgen om kwart over negen vastgezeten op de Statenlaan in Den Bosch. Het tweetal was bezig met ramen wassen, toen de motor van hun hun liftbak vastliep. De glazenwassers stonden in de liftbak op de zesde verdieping van het Riva-gebouw. Ze klopten op de ramen voor hulp, waarna het personeel de brandweer belde. Die bevrijdde de wassers na een half uur met een hoogwerker.

Advertenties


Schoon Genoeg FNV – eisenpakket voor de Nieuwe CAO

LOOPTIJD

*Een jaar van 1-1-2012 tot en met 31-12-2012.

GEWOON GOED WERK

*Na 9 maanden werken voor onbepaalde tijd in dienst, ook voor uitzendkrachten.

*Nederlands leren in werktijd.

*De cao werkingssfeer moet uitgebreid worden naar werknemers die in privéhuishoudingen werken.

LOON

*De inleerperiode artikel 14 lid 7 dient te vervallen.

*50 cent per uur erbij voor alle loongroepen, ook voor jongeren.

*De verhoging van het loon moet al na vijf jaar werken plaatsvinden in plaats van na zeven jaar.

*Eindejaarsuitkering verhogen met 300 euro voor werknemers die 38 uur per week werken en parttimers naar rato.

*We willen brutoloon om kunnen zetten in een reiskostenvergoeding.

*Vakantiegeld in mei uitbetalen met een aparte loonstrook.

*Bij werk op meerdere objecten of twee keer per dag naar hetzelfde object vanaf de tweede keer elke keer
een vergoeding van 2 euro.

*Pensioenpremie vakantiegeld spreiden door het jaar heen door de franchise te verlagen met 8%.

*Boete voor werkgevers die loon te laat betaald of onterecht niet betaalden.

*Werknemers die als gevolg van contractwisselingen een jubileum hebben, moeten ook de jubileumuitkering van het bedrijf ontvangen.

VRIJE TIJD

*Opbouw vakantie naar 10,5% per uur.

*In afwijking van artikel 7:640a BW geldt voor de minimumvakantiedagen geen vervaltermijn.

*Voor alle vakantiedagen geldt de verjaringstermijn op grond van artikel 7:642 BW.

*De beperking van opbouw van vakantiedagen voor de arbeidsongeschikte werknemer dient op

grond van de wet uit de cao geschrapt te worden.

VERZUIM

*Wachtdagen uit de cao.

*Tekst ‘wettelijk recht werknemer op contact met bedrijfsarts en wettelijke plicht van werkgever om de bedrijfsarts advies te vragen’ in de cao.

PENSIOEN

*Premie moet kostendekkend zijn voor inkoop huidige regeling.

*Omdat de pensioenleeftijd verhoogd wordt moet de pensioenopbouw ook omhoog. Daarom opbouw nabestaandenpensioen in de regeling.

*Verdeling van de premie 50-50 voor werknemer en werkgever.

*Netto AOW gat bij pensioen op 65 dat door de regering wordt veroorzaakt moet gevuld worden door de werkgever. Door een spaarsysteem op naam van de werknemer.

CONTRACTWISSELING

*Bij een aanbesteding worden de gegevens van de over te nemen werknemers ter beschikking gesteld aan de bedrijven die gaan inschrijven.

*De werknemers die over moeten worden ook overgenomen zonder enige wijziging van arbeidsvoorwaarden
en werktijden. Pas na de overname kunnen wijzigingen doorgevoerd worden.

*Indien de werkgelegenheid belangrijk vermindert worden vakverenigingen uitgenodigd voor overleg om te komen tot een sociaal plan.

*Datum in dienst schoonmaak op de loonstrook.

BIJDRAGE WERKGEVERS AAN HET VAKBONDSWERK

*4 euro per werknemer om in te kunnen zetten voor onze leden in de schoonmaak.

*De bijdrage van de werkgevers voor de ongeorganiseerden moet met 20% omhoog.

.

Werkgevers schoonmaakbranche verbaasd over afwijzen CAO-bod

Werkgevers schoonmaakbranche verbaasd over afwijzen CAO-bod | Professioneel Schoonmaken.

Werkgevers in de schoonmaakbranche (OSB) zijn verbaasd over het afwijzen van het baanbrekende CAO eindbod van ruim 5% dat zij hebben gedaan. In de huidige recessie, waar VNO-NCW pleit voor een nul-optie en CNV bereid is een pas op de plaats te maken bij de loonontwikkeling, houdt FNV vast aan een onrealistisch eisenpakket van 9%.

Met het eindbod willen werkgevers blijven investeren in een sterke en aantrekkelijke schoonmaakbranche. Het eindbod ligt ruim boven het gemiddelde van 1,4% loonstijging van de recent afgesloten CAO’s. Door de acties van de FNV kunnen de 150.000 schoonmakers niet profiteren van een nieuwe aantrekkelijke CAO.

‘Onbegrijpelijk’

1e Onderhandelaar Anton Witte: “Onbegrijpelijk dat de FNV doorgaat met acties voeren met een eisenpakket van 9%. Steeds meer schoonmakers laten ons weten dat zij ons eindbod van 5% graag willen accepteren. Zeker als je ziet dat we ruim boven het gemiddelde van huidige CAO’s van 1,4% zitten. Laat staan de nul-optie die steeds vaker wordt geopperd. De FNV gijzelt met haar opstelling een geweldig eindbod voor 150.000 schoonmakers. Totaal onrealistisch.”

Het ‘baanbrekende’eindbod

De werkgevers bieden o.a. een loonsverhoging van 5% over een periode van twee jaar in deze crisistijd met een krimpende markt en zware bezuinigingen. Verder geven zij inhoud aan het begrip ‘respect’, intensivering van het bestrijden van ongewenst marktgedrag, werkdrukmeting voor en na contractwisseling en het significant verhogen van het opleidingsquotum.

Steeds meer steun

Het baanbrekende CAO eindbod krijgt ook buiten de schoonmaakbranche steeds meer waardering en wordt gekwalificeerd als een forse en gedurfde investering in crisistijd. Het bestuur van de brancheorganisatie OSB sprak dan ook deze maand unaniem haar steun uit voor dit eindbod. Ook van schoonmakers uit de schoonmaakbedrijven komt veel steun voor het aanzienlijke eindbod.

Trendbreuk

OSB heeft tijdens de onderhandelingen een trendbreuk willen introduceren door de dialoog met de vakbonden aan te gaan. Dit vanuit de overtuiging dat je alleen met elkaar door deze economisch moeilijke tijden komt. Dit is ook in lijn met de manier waarop we samen met o.a. de vakbonden hebben samen gewerkt aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. De onderhandelingen voor een nieuwe CAO zijn medio november gestart. Tijdens de onderhandelingsronde begin februari heeft zij het eindbod neergelegd.

Bron: www.osb.nl