Glazenwasser urenlang vast op 22e verdieping | De Botlek 1 | dé Weekkrant

Glazenwasser urenlang vast op 22e verdieping | De Botlek 1 | dé Weekkrant.

SPIJKENISSE – Door een technisch mankement aan de gevelinstallatie heeft de glazenwasser van het wooncomplex de Vier Werelden aan de Hongerlandsedijk afgelopen vrijdagmorgen 3 uur lang vast gezeten.
Foto: Joop van der Hor

Foto: Joop van der Hor

De man bleef met zijn bak steken op de 22e verdieping, waardoor de glasbewassing van het, Metropool genoemde, zwart glazen gedeelte van de woontoren aanzienlijke vertraging opliep. Door bewoners werd hij voorzien van warme koffie en ‘genoot’ hij ondertussen van het nu ook letterlijk adembenemende uitzicht over Spijkenisse en de Oude Maas.

Nadat een monteur de installatie bovenop het dak had gerepareerd, kon de glazenwasser weer verder gaan met zijn werkzaamheden.

De installatie is al meerdere malen defect geweest. Onlangs werd het voor een niet onaanzienlijk bedrag gerepareerd. De Vereniging van Eigenaren heeft al eerder tevergeefs bij bouwer Dura Vermeer aangeklopt voor algehele vervanging.

SieV Keurmerk: een ander geluid | Schoonmaakjournaal

SieV Keurmerk: een ander geluid | Schoonmaakjournaal.

Schoonmaken Is Een Vak!, de belangenvereniging voor de schoonmaak- en glazenwassersondernemer tot € 1 miljoen omzet per jaar, is druk bezig met het uitbreiden van haar ledenaantal en haar stempel te drukken op die zaken die van belang zijn in schoonmaakland voor de kleinere ondernemers. SieV! is opgericht door ondernemers, voor ondernemers. Om de stem van de kleine ondernemer meer te laten horen in Nederland, is aansluiten bij de SieV! dan ook meer dan gewenst om onze opvattingen en eisen kracht bij te kunnen zetten.

Schoonmakeniseenvak Siev

Schoonmakeniseenvak Siev.

DE TELEGRAAF!

AMSTERDAM – Mkb’ers in de metaalsector vrezen dat een aanpassing voor de zogenoemde ’vorstverletregeling’ funest gaat uitpakken voor de branche. Met de regeling krijgen werknemers die niet kunnen werken vanwege het weer tijde

lijk een ww-uitkering.

In een wetsvoorstel van staatssecretaris De Krom (Sociale Zaken) wordt het eigen risico voor de werkgever op vier weken gezet. De werkgever moet dus zelf doorbetalen en pas na 20 gemiste werkdagen (afzonderlijke dagen in de maanden november tot en met maart mogen worden opgeteld) springt de overheid bij.

Ook het bestuur van de MKB branchevereniging Schoonmaken is een Vak! vreest dat dit wetsvoorstel gevolgen zal hebben voor de MKB Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijven en die Schoonmaakbedrijven die gericht zijn op Gevelreiniging. Dit kan zelfs funest zijn voor Schoonmaakbedrijven in het kleinbedrijf met 1 tot 5 werknemers.

Wij nemen als branchevereniging Schoonmaken is een Vak! dan ook stelling tegen dit wetsvoorstel!!!

Clean Totaal -Oproep deelname onderzoek ziekteverzuim en wachtdagen

Clean Totaal -Oproep deelname onderzoek ziekteverzuim en wachtdagen.

De RAS roept alle schoonmaakbedrijven in Nederland (dus zowel OSB als niet OSB leden!) te participeren in een groot onderzoek naar ziekteverzuim en wachtdagen in de branche.  

Tijdens de CAO-onderhandelingen hebben sociale partners afgesproken dat tijdens de looptijd van de huidige CAO een onderzoek komt naar de mogelijkheden om (de aanpak van) ziekteverzuim in de sector te verbeteren. In dit onderzoek zal ook het effect van arbeidsvoorwaardelijke prikkels worden onderzocht, in het bijzonder naar het effect van het inzetten van wachtdagen als instrument om het ziekteverzuim te beheersen.

Clean Totaal -Rabobank Cijfers & Trends: Schoonmaakbranche

Clean Totaal -Rabobank Cijfers & Trends: Schoonmaakbranche.

De specialisten van de Rabobank hebben een branchevisie doen laten uitgaan over de Schoonmaakbranche.
Als trends signaleert de Rabobank het volgende:
 • Door het nieuwe werken wordt in de (nabije) toekomst het aantal m2 kantoorruimte minder;
 • Het verbreden van de dienstverlening via een facilitair totaalconcept / multiservices neemt toe;
 • Schaalvergroting en strategische samenwerking nemen toe. Niet alleen aan de inkoopzijde, maar ook in het samen ontwikkelen van producten en diensten;
 • Om kosten te besparen draaien bedrijven de schoonmaakfrequentie terug
Als kansen en bedreigingen worden volgende zaken benoemd:
 • Het aanbieden van een totaalconcept neemt toe (vooral in het grootbedrijf). Bij kleinere bedrijven lijkt specialisatie (focus op een nichemarkt) juist beter te werken;
 • Ondernemers in het MKB hebben moeite te voldoen aan de eisen uit het aanbestedingstraject. Combinatievorming, door gezamenlijk met andere zelfstandigen in te schrijven, biedt voor hen nieuwe kansen;
 • De zorgsector biedt kansen voor het schoonmaakbedrijf. Het aantal schoonmaakbedrijven actief in thuiszorg groeit;
 • De markt zal de komende jaren krimpen waardoor de concurrentie toeneemt;
 • Invoering van nieuwe contractvormen, zoals prestatiecontracten en performancegericht schoonmaken (alleen actie ondernemen als er iets vuil is) komen steeds vaker voor.

Clean Totaal -Schoonmaak CAO: OSB regeert, ABU dicteert?!

Clean Totaal -Schoonmaak CAO: OSB regeert, ABU dicteert?!.

Het betreft onder andere de volgende passages uit artikel 5:
3. Gebruik maken van uitzendkrachten en/of payrollkrachten zal ten hoogste 7,5% van het totaal aantal werkuren van de onderneming per kwartaal mogen bedragen, waarbij calamiteiten werkzaamheden en vakantiewerk buiten beschouwing blijven.
4. In geval van payroll voor meer dan 7,5% zoals genoemd in voorgaand lid, dient de werkgever met het payrollbedrijf af te spreken dat: -de bepalingen van deze CAO integraal worden toegepast door het payrollbedrijf; -over de gehele loonsom bedrijfstakheffingen worden afgedragen; -de gedetacheerde werknemers worden aangemeld bij het bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf.
ABU en NBBU hadden bij de Minister schriftelijke bedenkingen ingediend tegen het algemeen verbindend verklaren van deze passages in de CAO. Ze waren ongetwijfeld angstig voor een precedentwerking en afbrokkeling van een deel van hun bestaansrecht.
Ook passages uit artikel 9 zijn namelijk niet voorgedragen voor AVV:
Uitzendkrachten
5. De som van het uitzendwerk -aansluitend gevolgd door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd- bedraagt maximaal 18 maanden. Dit is in lijn met de uitgangspunten voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd volgens artikel 9 lid 1a en b CAO.
6. De werkgever kan een uitzendkracht voor maximaal 12 maanden inlenen. Voor het berekenen van deze termijn worden uitzendperioden samengeteld die elkaar opvolgen binnen 3 maanden en uitzendperioden bij werkgevers in concernverband.
7. Een uitzendkracht die 12 maanden is ingeleend bij een werkgever heeft, indien de werkzaamheden binnen 3 maanden worden voortgezet, recht op een arbeidsovereenkomst bij deze werkgever. Het betreft: -eenmalig een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor maximaal 6 maanden, of; -een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
8. De afspraken in lid 5 t/m 7 gelden niet voor uitzendkrachten die vóór 1 mei 2012 zijn vertrokken uit de branche.
9. Uitzendkrachten die per 1 mei 2012 langer dan 18 maanden als uitzendkracht werkzaam zijn ontvangen vóór 1 juli 2012 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij de werkgever. De ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst is uiterlijk 1 juli 2012.
10. Uitzendkrachten die per 1 mei 2012 tussen 12 en 18 maanden als uitzendkracht werkzaam zijn ontvangen uiterlijk 1 juli 2012 een eenmalige arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot aan het maximum van 18 maanden volgens lid 5, of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij de werkgever. De ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst is uiterlijk 1 juli 2012.
11. Voor uitzendkrachten die per 1 mei 2012 korter dan 12 maanden als uitzendkracht werkzaam zijn geldt het bepaalde in lid 5 t/m 7 van dit artikel.
Voor alle volledigheid wijzen we er nogmaals op dat OSB-leden zich integraal dienen te houden aan alle artikelen uit de Schoonmaak CAO 2012-2013, dus ook aan de artikelen die niet Algemeen Verbindend verklaard zijn. Ook Code-ondertekenaars dienen zich aan alle artikelen te conformeren, evenals vakbondsleden en medewerkers waarbij in de arbeidsovereenkomst de Schoonmaak CAO van toepassing is verklaard. En hiermee wordt volgens OSB, FNV en CNV praktisch het overgrote deel van de branche afgedicht.

Hoogvliet Schoonmaakdiensten kiest voor ItsClean

AaRiverside.

Hoogvliet Schoonmaakdiensten uit Hendrik-Ido-Ambacht, een faciliterend bedrijf dat een breed scala aan diensten levert aan bedrijven en instellingen, gaat haar werkzaamheden en administratie beheren met ItsClean. De veelzijdigheid en daardoor grote inzetbaarheid bij zowel de repeterende werkzaamheden als de projecten met een eenmalig karakter gaven voor mevrouw Pieta Hoogvliet, tevens penningmeester van Schoonmaken is een vak! Platform voor MKB schoonmaakbedrijven, de doorslag om te kiezen voor ItsClean. 

Ga naar de website van Hoogvliet Schoonmaakdiensten

Ga naar de website van Schoonmaken Is Een Vak

NK Glazenwassen 2013 – Glazenwassers & Gevelbehandelaars vakbeurs

NK Glazenwassen 2013 – Glazenwassers & Gevelbehandelaars vakbeurs.

Op 15 mei gaat het weer gebeuren. Voor de vierde maal en dit jaar zelfs spectaculairder dan ooit te voren: Het NK Glazenwassen! Wil jij laten zien hoe goed jij je vak verstaat of wil je graag de winnaar van 2011 Quincy Schilperoort uitdagen? Geef je dan snel op voor het NK Glazenwassen en laat iedereen zien wat je in huis hebt!

Ben je in het bezit van een SVS diploma en niet bang om je te bewijzen dan is het NK Glazenwassen dé manier om je vaardigheden nationaal bekend te maken. Wacht dus niet langer en meld je nu gelijk aan!

Meld je aan voor het NK Glazenwassen

Stuur een email met jouw gegeven naar nkglazenwassen@heliview.nl.
Zet in deze email de volgende gegevens:

Logo Glazenwassers NK groot

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Het bedrijf waar je werkt
 • De ervaring die je hebt
 • Een foto van jezelf

Na ontvangst van je email, ontvang je van ons een bevestigingsmail. Ongeveer 8 weken voor de vakbeurs wordt de voorselectie bekend gemaakt welke 16 glazenwass(t)ers zich hebben gekwalificeerd voor de eindstrijd.

Wat biedt het NK voor jouw werkgever?

Het NK Glazenwassen is een goede reclame voor het bedrijf waar jij werkt. Wanneer jij goed presteert tijdens het NK, levert dit een positieve bijdrage aan de naamsbekendheid van jouw bedrijf. Dit laat zien dat het bedrijf waarvoor je werkt op een professionele, zorgvuldige en snelle wijze het werk kan uitvoeren zonder dat de focus op kwaliteit verloren gaat. Kortom jij bent het visitekaarttje van het bedrijf!

Winnaar NK glazenwassen 2011Glazenwasser op hoogwerker

Glazenwasser opgepakt voor oplichting in Zeeland

Glazenwasser opgepakt voor oplichting | Omroep Zeeland.

VLISSINGEN – De politie heeft woensdagavond in Vlissingen een 44-jarige glazenwasser uit de gemeente Noord-Beveland opgepakt. De man zou de afgelopen maanden tientallen mensen hebben opgelicht.

Bij het werven van klanten vroeg de glazenwasser om een aanbetaling. Na het ontvangen van het geldbedrag verdween de man, zonder een raam te wassen.

Gedupeerden
In de agenda van de glazenwasser trof de politie een groot aantal adressen aan. De man was vooral actief op Walcheren en Noord-Beveland. De politie is op zoek naar gedupeerden die mogelijk nog geen aangifte hebben gedaan