Advertenties


Keurmerk Schoonmaken is een Vak SieV – Keurmerkregister

Keurmerk Schoonmaken is een Vak SieV – Keurmerkregister.

Juist die zaken waarin schoonmaakbedrijven zich onderscheiden worden door het keurmerk benadrukt en getoetst. Elke aanvrager van het heurmerk kan door het maken van keuzes voldoen aan de criteria.

De voorwaarden zijn zo opgesteld dat u ten alle tijden uw bedrijfsidentiteit kunt behouden. Door de flexibiliteit en klantgerichtheid zullen schoonmaakbedrijven met SieV! Keurmerk zich onderscheiden. Hoewel het keurmerk passend is voor alle typen organisaties is het keurmerk door de praktische opzet extra aantrekkelijk voor het MKB.

Voor inhoudelijke vragen over het keurmerk verwijzen wij u naar SieV, via onderstaande website.

Keurmerkeigenaar: www.schoonmakeniseenvak.com
Keurmerkeisen: Downloaden (pdf)
SieV handboek Downloaden (pdf)
Toezicht en beheer: Via raad van toezicht van Keurmerkregister
Klachtencomissie: via klachtencommissie Keurmerkregister
Status: Definitief per december 2012
Controle door:

Advertenties


Wetswijzigingen 1 januari 2013 | Antwoord voor bedrijven

Wetswijzigingen 1 januari 2013 | Antwoord voor bedrijven.

Wetswijzigingen 1 januari 2013

Als ondernemer krijgt u te maken met nieuwe en gewijzigde regels. Antwoord voor bedrijven geeft u 4 keer per jaar een overzicht van deze regels. Hier vindt u een selectie van de regels die wijzigen of ingaan van 2 oktober 2012 tot en met 1 januari 2013. Burgers en professionals in de publieke sector kunnen terecht op Overheid.nl.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Volg @Antw4bedrijvenop Twitter of download de gratis NieuweWetten-app.

Benieuwd wat er de afgelopen tijd veranderd is en de komende tijd gaat veranderen? Bekijk alle wetswijzigingen en nieuwe regels.

Factureringsregels btw eenvoudiger.

Factureringsregels btw eenvoudiger | Antwoord voor bedrijven.

Factureringsregels btw eenvoudiger

Wat is er veranderd?

De factureringsregels voor de btw zijn eenvoudiger. Het gaat onder andere om aanpassing van de regels over:

  • Uitreiken van facturen
    Om bij grensoverschrijdende transacties te bepalen van welke EU-lidstaat de presterende ondernemer de factureringsregels moet toepassen.
  • Volledige en vereenvoudigde facturen
    In bepaalde gevallen, waarin de kans op fraude minder groot is, kan een vereenvoudigde factuur worden uitgereikt. Op deze factuur hoeft u veel minder gegevens te vermelden dan op de volledige factuur. U mag bijvoorbeeld een vereenvoudigde factuur uitreiken als het bedrag van de factuur niet hoger is dan € 100.
  • Periodieke facturen en de inhoud en het bewaren van facturen

Elektronisch factureren

  • Papieren en elektronische facturen worden gelijk behandeld.
  • Ook voor grensoverschrijdende transacties bepaalt u zelf hoe u de authenticiteit en de integriteit van de factuur waarborgt.

Voor wie?

Alle bedrijven

Wanneer?

De nieuwe factureringsregels zijn ingegaan per 1 januari 2013.

Gestolen, HD aanhanger

HULP gevraagd!! Onze aanhanger incl hogedrukreiniger met belettering Ten Have Bedrijfsdiensten is uit onze garagebox gestolen! Het moet gebeurd zijn na 21 December

Het is een ingebouwde hogedruk van het merk Karcher type HD-1050B, De aanhanger heeft 3 roldeuren.

Voor de tip die leidt naar het terugvinden is er een beloning van € 500. Zou iedereeen die dit bericht onder ogen krijgt het willen delen? Zo bereiken we meer mensen, en is de kans dat hij nog wordt terug gevonden groter. Bij deze alvast heel erg bedankt http://www.tenhavebedrijfsdiensten.nl/

Stuur een mail met tips naar de webmaster !

Brisk Magazine – ZZP’ers zetten tandje bij om inkomen op peil te houden

Brisk Magazine – ZZP’ers zetten tandje bij om inkomen op peil te houden.

ZZP’ers zetten tandje bij om inkomen op peil te houden

Ook zzp’er moet inbinden door de aanhoudende crisis

De aanhoudende economische tegenwind heeft ook zijn uitwerking op zelfstandige ondernemers zonder personeel. Opdrachtgevers letten meer en meer op hun uitgaven en besteden steeds minder werk uit.

Om de omzet en het inkomensniveau op vergelijkbaar peil te houden moeten de zzp’ers meer uren besteden aan hun bedrijf. Desondanks zou 87 procent van de zzp’ers weer kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap als zij opnieuw voor de keuze zouden worden gesteld. Dit en meer blijkt uitonderzoek van Panteia/EIM en het Ministerie van SZWonder 3.000 zzp’ers.

Het wordt allemaal wat zwaarder

De omzetrealisatie door zzp’ers is sinds 2010 weinig veranderd. Ruim de helft realiseert een omzet tot 50.000 euro en 33 procent een omzet tot 25.000 euro. Bijna een derde heeft een gemiddeld netto maandinkomen van minder dan 1.250 euro. Een op de vijf verdient meer dan 3.000 euro per maand. Toch geven de ondervraagde zzp’ers aan dat zij op verschillende fronten moeten inbinden. Om de omzet en het inkomensniveau op vergelijkbaar peil te houden moeten de zzp’ers in 2012 meer uren besteden in hun bedrijf. Bijna een op de drie ondernemers van eenpersoonsbedrijven besteedt gemiddeld meer dan 40 uur per week in het bedrijf. Naast het persoonlijk inkomen wordt de financiële positie van zzp’ers ook bepaald door gezinsinkomen en andere inkomstenbronnen (bijvoorbeeld inkomsten uit vermogen). Bijna de helft kan niet meer in het levensonderhoud voorzien als het inkomen uit de onderneming geheel zou wegvallen.

Minder geld opzij voor ‘de oude dag’ en sociale verzekeringen

Door de zwaardere omstandigheden komt ook de sociale zekerheid en de pensioenvoorziening onder druk te staan. Het aandeel zelfstandigen dat verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid is gedaald van 38 procent naar 33 procent in 2012. Verzekering tegen arbeidsongeschiktheid hangt sterk samen met inkomensniveau. Hoe hoger het inkomen hoe vaker zzp’ers verzekeringspremies afdragen tegen inkomensrisico’s. Dit jaar zijn zzp’ers minder goed in staat gebleken om inkomen te reserveren voor hun oude dag. In 2011 spaarde de helft van de zzp’ers voor hun pensioen, terwijl dat nu 47 procent is. Ook is het aandeel van het inkomen dat opzij wordt gezet voor de oude dag kleiner (nu gemiddeld 5,3 procent tegenover 6,5 procent vorig jaar).