window cleaner scrubs windows100ft up without harness | The Sun |News

window cleaner scrubs windows100ft up without harness | The Sun |News.

Daredevil window cleaner dices with death 100ft up – without a harness

A daredevil window cleaner perches on the ledge of a 10th floor window without any harnesses or straps

Mad … window-cleaner perched on a narrow ledge as he worked away
DAN THOMAS / CATERS NEWS
13

A DAREDEVIL window-cleaner dices with death as he works 100 feet up without a harness.

After climbing out of an open window, the foolhardy worker perched himself on a narrow outcrop ten floors above the street below.

Clutching the wall, he then shifted between ledges to scrub three different panes at the New York building.

Window cleaner was just an inch or two away from meeting his maker

Close shave … the man was just an inch or two away from meeting his maker
DAN THOMAS / CATERS NEWS

The cleaner’s antics were captured on camera by workers in a neighbouring office block in Manhattan.

Despite being just a fraction away from certain death if he fell, the cleaner worked without flinching.

As well as his own safety, the foolish scrubber didn’t seem to notice those making their way along the crowded city streets beneath.

Worker scrubbed away without a harness for protection

No rope … the worker scrubbed away without a harness for protection
DAN THOMAS / CATERS NEWS

Having carried out his dangerous cleaning stunt, the unknown man casually dropped his tools back inside.

He then headed into the safety of the office block where workers appeared to be carrying on their daily tasks.

Video:

Window-cleaner dices with death 100ft up

DAREDEVIL window-cleaner works 100 feet up without a harness perched only on a narrow outcrop

A horrified onlooker said they had never seen anything like it.

Man perched on a narrow ledge overlooking New York street below

Drop … the man perched on a narrow ledge overlooking city street below
DAN THOMAS / CATERS NEWS

He said: “I was on my way back from a meeting and saw people pointing towards the sky — I couldn’t see what was happening at first because the buildings are so tall.

“But through a small gap, I could see this guy hanging onto the wall and washing windows.

“I have never seen anything like it before.

“I’m not sure it’s worth it just to finish the job a bit faster.

Window cleaner clambers back inside following his dangerous stunt

Health and safety? … the worker clambers back inside following his dangerous stunt
DAN THOMAS / CATERS NEWS

“He moved confidently enough so I assume he’s done it before.”

His death-defying journey took place on Thursday.

The management or a health and safety spokesperson at the New York office block could not be reached for comment.Read more: http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/4898413/window-cleaner-scrubs-windows-100ft-up-without-harness.html#ixzz2RGlL2iaB

Proper Groep Lelystad jubileert | Schoonmaakjournaal

Proper Groep Lelystad jubileert | Schoonmaakjournaal

Als zelfstandig glazenwasser begon hij, Paul Raatgever, in 1993. Letterlijk onderaan de ladder met ‘zijn’ Proper. Proper Groep is inmiddels uitgegroeid tot een volwassen specialistisch reinigingbedrijf met een landelijke dekking. In Lelystad is het hoofdkantoor gevestigd en elders in Nederland vier strategische steunpunten.

Advertenties


Superheld wast ramen GHZ | Goudse Post | dé Weekkrant

Superheld wast ramen GHZ | Goudse Post | dé Weekkrant.

Gouda -Vrijdag 12 april keken de patiënten van het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) op de Jozeflocatie hun ogen uit. De ramen van de kinderafdelingen werden gewassen door Superman, Spiderman, Batman en Robin.

Glazenwasserij Rob Molenkamp werkte graag aan deze ludieke actie mee en verkleedde zijn ramenwassers eenmalig als superhelden.
Jeroen Mulder, hoofd Bedrijfshygiëne van het Goudse ziekenhuis, is nauw betrokken bij de unieke wasbeurt. “We hadden gezien dat dit concept bij kinderziekenhuizen in het buitenland al eens toegepast werd. De ervaringen waren daar erg positief. Het is goed voor het genezingsproces als de kinderen even aan iets anders denken dan aan de behandeling en de eventuele pijn. Op het moment dat de ramen aan een wasbeurt toe waren, hebben we van deze nood een deugd gemaakt.” Glazenwasser Rob Molenkamp hoefde niet lang na te denken over zijn medewerking.
“Als vader kan ik me indenken hoe het is als je kind in een ziekenhuis verblijft. Ik wilde er daarom alles aan doen om deze kinderen even af te leiden van hun ziekte. De glimlach die we tijdens het zemen kregen van de kindjes was dan ook onbetaalbaar!”

Gele kaarten gedragscode voor Woonwaard en H.G. van Kruistum Advies | Schoonmaakjournaal

Gele kaarten gedragscode voor Woonwaard en H.G. van Kruistum Advies | Schoonmaakjournaal.

Opdrachtgever Woonwaard ontving op 8 april van de commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag een gele kaart voor het achterwege laten van wegingsfactoren bij de gunningcriteria. Ook makelaar H.G. van Kruistum Advies kreeg een gele kaart uitgereikt. De schoonmaakmakelaar kreeg deze voor het uitvoeren van controles met een controlesysteem, dat niet voldoet aan de eisen van objectiviteit, reproduceerbaarheid en toegankelijkheid. Bedrijven krijgen van de commissie een gele kaart als zij niet handelen volgens (de regels van) de Code Verantwoordelijk Marktgedrag schoonmaak- en glazenwassersbranche.

De commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag ontving twee schoonmaakbedrijven klachten over de controles en de daarop volgende aanbesteding die H.G. van Kruistum Advies uitvoerde. De commissie is van mening dat de schoonmaakmakelaar de opdracht voor begeleiding van de aanbesteding van Woonwaard niet had moeten aannemen. De makelaar heeft daarmee de schijn van ‘verdienen aan slechte controleresultaten’ op zich geladen.

Eigen controlesysteem
H.G. van Kruistum Advies heeft de controles uitgevoerd met een eigen controlesysteem. Een systeem dat niet voldoet aan de eisen van objectiviteit, reproduceerbaarheid en toegankelijkheid. Hierdoor was het voor de schoonmaakbedrijven onduidelijk hoe, waarop en wanneer werd gecontroleerd. “De commissie adviseert H.G. van Kruistum Advies dan ook om de wijze van controle aan te passen en een transparant controlesysteem te hanteren, dat voldoet aan de in de code gestelde eisen”, aldus Kees Blokland, voorzitter van de commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Code-ondertekenaar H.G. van Kruistum Advies  Code heeft aangegeven dit advies ter harte te nemen.

Aanbesteding
De commissie is verder van mening dat de schoonmaakmakelaar zich niet professioneel heeft gedragen door na de uitvoering van de controles ook het aanbestedingstraject op zich te nemen. Blokland: “In het aanbestedingstraject is een aantal zaken niet goed geregeld. Dit rekent de commissie niet alleen H.G. van Kruistum Advies aan maar ook de opdrachtgever Woonwaard.” In het bestek van Woonwaard zijn de wegingsfactoren van de gunningcriteria niet kenbaar gemaakt om ‘strategische inschrijving’ te voorkomen. Het voorkomen van strategische inschrijvingen wordt door de codecommissie als non-argument gekwalificeerd. Blokland: “Juist door vooraf wegingsfactoren te benoemen kunnen opdrachtnemers beter voldoen aan de wens van de opdrachtgever”. Woonwaard heeft aangegeven dat ze bij een volgende aanbesteding een aantal zaken anders zal aanpakken.

Bezuiniging: ‘Alleen glazenwassen op ooghoogte’

Bezuiniging: ‘Alleen glazenwassen op ooghoogte’.

ARNHEM – Organisaties in de thuiszorg in Arnhem zetten het mes in de tijd die wordt besteed aan ramen lappen.

De ramen aan de buitenzijde van woningen worden alleen ‘op ooghoogte’ onder handen genomen. De glazenwassers hanteren daarbij de zeem tot op een hoogte die ze staande vanaf de grond bereiken kunnen. Bovendien beperken ze zich tot ramen waarvoor zij niet door de huizen van de klanten van thuiszorg hoeven te lopen.

SP-raadslid Desirée Egberts noemt de bezuinigingsmaatregel ‘raar en ondoordacht’. Ze heeft de hand weten te leggen op een brief over de nieuwe ‘ramenwas-service’ van Thuiszorg Groot-Gelre waarin wordt uitgelegd dat besparingen noodzakelijk zijn omdat de regering 75 procent wil bezuinigen op de hulp bij huishouden.

Wethouder Henk Kok (GroenLinks) betreurt de inhoud van de brief. Hij spreekt van een ‘ongelukkige en onhandige communicatie over een mooi project’. Hij voegt daaraan toe dat hij met de gemeenteraad afspraken heeft gemaakt voor een alternatieve collectieve hulpdienst van glazenwassers met mensen met een beperking in dienst. “Daarmee besparen we jaarlijks 200.000 euro.” Voor werken ‘op ooghoogte’ is volgens Kok bewust gekozen om te voorkomen dat de werkers op een ladder moeten gaan staan.

AWOG vraagt SVS permanente hangladder niet te gebruiken | Servicemanagement.nl

AWOG vraagt SVS permanente hangladder niet te gebruiken | Servicemanagement.nl.

De Technische Commissie (TC) van AWOG adviseert SVS de permanente hangladder voorlopig niet te gebruiken. De TC heeft zich eind maart – mede op verzoek van SVS – gebogen over de vraag op welke wijze het werken aan de permanente hangladder door glazenwassers veiliger kan worden uitgevoerd. 

Aanleiding vormt het fatale ongeval van november 2012. De permanente hangladder maakt sinds het ongeval geen onderdeel meer uit van de glazenwasseropleiding. Uit het rapport van Inspectie SZW blijkt dat SVS niets te verwijten valt. Omdat veiligheid tijdens de opleiding van het grootste belang is, heeft de TC zich over dit rapport gebogen en een advies aan SVS uitgebracht.