Advertenties


Oproep

Ik ben het officieel beu! Ik heb gelezen de cao voorstellen van beide vakbonden en ik ben mij kapot geschrokken. Hun idee wijst weer op forse loonsverhoging en eindejaars uitkering. Cijfers wisselen maar liggen tussen 3 en 7% in twee jaar. En dat voor 2014.

Hoe je het ook bekijkt, hier zal het mkb ernstig onder te lijden hebben zo niet aan onder door gaan. 

Ik wil vakbonden erop wijzen dat als je werkgevers kapot laat gaan werknemers geen baan meer hebben. Dan is er voor niemand zekerheid weg gelegd. Dan zal respect als eerste het raam uit gaan want ondernemen als kleine baas wordt onmogelijk. Dan hou je zzp en de top 10 bedrijven over.

Dan wordt de motor van de Nederlandse economie gesmeerd met zand ipv olie.

Ik roep bij deze alle betrokkenen op hun gezonde verstand te laten werken en gezamenlijk een nieuwe cao in elkaar zetten in een win-win situatie.

Deel dit bericht als je het er mee eens bent. Steunbetuitigingen naar SieV secretariaat aub.

Glazenwasser verlinkt zwartwerkende collega – RTVNoord.nl

Glazenwasser verlinkt zwartwerkende collega – RTVNoord.nl.

Een 55-jarige glazenwasser uit de stad Groningen heeft zijn directe concurrent een pootje gelicht door de sociale dienst over hem in te lichten.

Na onderzoek door de sociale recherche bleek dat de verslaafde man al jarenlang een uitkering had terwijl hij aan het werk was en bovendien niet had opgegeven dat hij met zijn vriendin samenwoonde. Hierdoor kregen ze allebei een volwaardige uitkering in plaats van een gekorte gezinsuitkering. De glazenwasser zou in zeven jaar tijd voor 110.000 euro hebben bijgeklust. De officier eiste voor de steunfraude een werkstraf van 240 uur en twee maanden voorwaardelijke celstraf.

Clean Totaal -Impressie Algemene Ledenvergadering SieV!

Clean Totaal -Impressie Algemene Ledenvergadering SieV!.

Op 9 maart jl. hield branchevereniging SieV! haar Algemene Ledenvergadering (ALV) in het Geofort te Herwijnen. Het voltallige bestuur gaf acte de présénce. Op de foto v.l.n.r. Sabine Aalbers (secretaris), Maurice Rutgrink (voorzitter), Jan Kuipers, Pieta Hoogvliet (penningmeester) en het nieuw toegetreden bestuurslid Michael Kronenburg.

 

Door Henk Cornelisse, lid redactie Clean Totaal

De vergadering stond voornamelijk in het teken om, met de circa 20 toegestroomde leden, de dialoog aan te gaan over de exacte rol van SieV! met betrekking tot de komende cao onderhandelingen. Voorts waren er twee aansprekende gastpresentaties. De gastsprekers waren Gerard Spoor van Carling Opleidingen en Hella Vercammen van The Legal Company énkersvers redactielid van het meest toonaangevende vakblad binnen facilitair Nederland. Beide presentaties dienden overigens een duidelijke commercieel doel.
CAO punten 

SieV! heeft onder haar leden geïnventariseerd welke punten in de cao naar hun mening dan wel  afschaft, toegevoegd of aangescherpt dienen te worden. Deze inventarisatie leverde het navolgende verlanglijstje op:

 1. Loonmatiging
 2. Artikel 38 verduidelijken en/of vereenvoudigen
 3. Ontslagrecht versoepelen
 4. Aanvulling bij ziekte inperken n.a.v. duur contract tot 18, na 18 en vanaf 24 maanden. Eigen risico werknemers bij aantoonbaar privé ziekteverzuim! Ziekteverzuimregeling versoepelen. In stand houden wachtdagen. Geen opbouw vrije dagen bij langdurig ziekteverzuim. Bonusdagen bij geen ziekmelding opnieuw invoeren.
 5. Vorstverlet behouden/herinvoeren.
 6. AOW grens oprekken naar 67
 7. Schrappen reiskostenregeling
 8. Herinvoering NUL-uren contract
 9. Afschaffing eindejaarsuitkering
 10. RAS subsidie bij opleidingen ook voor ZZP’ers mogelijk maken!
 11. Opleidingsdruk verminderen
 12. Opbouw salaris in stand houden
 13. Contractduur. Verschillende periodes mogelijk maken!
 14. Afschaffen van opkomstgeld
 15. Uitbetalen volgens de CAO (functie = Salaris)

CAO overleg

SieVI is geen deelnemer aan het cao overleg. Daarvoor is zij als brancheorganisatie nog te jong en te klein om hierin een rol te mogen vervullen. Wel heeft SieV! in een collegiaal overleg bovenstaand verlanglijstje aan OSB overgelegd. OSB zal een aantal van deze punten mogelijk inbedden in haar overleg met de bonden.
Voorzitter Rutgrink: “We tellen op dit gebied pas serieus mee als we zo’n 100-150 leden hebben. Criteria om als gesprekspartner/onderhandelaar bij het cao overleg toegelaten te worden zijn de invloed van de organisatie binnen de branche in samenhang met het ledenaantal. Aan deze criteria voldoen wij (nog) niet. We hebben echter wel een flink statement gemaakt door onze wensen en eisen al in een vroegtijdig stadium te publiceren!”
Vervolgens ontstond er een discussie met de leden over rol van betekenis van SieV! en de verwachtingen van OSB voor wat de cao onderhandelingen betreft. Het bestuur kreeg steun voor de wijze waarop zij de social media heeft ingezet om de wensen van Siev! duidelijk te maken .”Wellicht kan Clean Totaal hierin ook het een en ander betekenen?”, liet een van de aanwezigen zich ontvallen. Zonder zich op dat moment te realiseren dat uw redacteur ook aanwezig was. Eveneens was vanuit de pers een vertegenwoordiger van het collega blad Service Management aanwezig.
Carling Opleidingen
Daarna hield Carling directeur Gerard Spoor een passievol betoog over opleidingsmogelijkheden. Hij hield zijn gehoor voor dat de monopolie van SVS op het opleidingsgebied vanaf 2008 doorbroken werd. Dit was voor hem het sein in dit segment te stappen. Spoor herkent zich in SieV! dat moet opboksen tegen de gevestigde orde van OSB. Hij vergelijkt dit met zijn bedrijf versus SVS. Zijn bedrijf runt hij inmiddels samen met zijn zoon.
Carling Opleidingen legt de focus vooral op de Basis Vakopleiding. Spoor: “De inhoud van de vakopleidingen zijn bij alle aanbieders gelijk. Deze inhoud wordt namelijk door de RAS bepaald. Dit doet RAS overigens goed en objectief. Wij onderscheiden ons op de wijze van opleiden en kunnen scherpe tarieven hanteren doordat wij een bescheiden overhead hebben. Niets ten nadele van SVS maar deze organisatie is wat grootser opgezet.” Als succesfactoren van de Basis Vakopleiding bij Carling noemde Spoor de drie E’s: ergonomie, efficiency en effectiviteit.

Ook de vraag of werkgevers het opleiden willen of moeten (met het oog op de cao) kwam aan de orde. “Voor de kosten hoeft een schoonmaakbedrijf het opleiden niet te laten”, aldus Spoor. Hij rekende de aanwezigen voor dat de cursus 4 dagen a 3,5 uur bestrijkt. De kosten hiervoor bedragen € 375,- en Carling geeft SieV! leden hierop een korting van € 25,-. Resteert € 350,-. De RAS vergoedt na het behalen van het diploma € 500,-.

De € 150,- die overblijft zijn bestemd voor de verletkosten, denk hierbij vooral aan het doorbetalen van loon tijdens de opleiding. Uniek is het feit dat Carling de voorfinanciering voor haar rekening neemt. Nadat het schoonmaakbedrijf de vergoeding van de RAS ontvangt hoeft de rekening van Carling pas voldaan te worden. Maar dan wel binnen een paar dagen.

The Legal Company
Hella Vercammen, directeur van The Legal Company (TLC) en haar collega Wesley Sallé presenteerden het TLC Arbeidspakket. Na een korte toelichting over de The Legal Company (TLC) en met welke specialisten deze samenwerkt, werd de link gelegd naar de schoonmaak. Het accent ligt hierbij op het arbeidsrecht en het contractenrecht.
Vercammen: “We hebben de laatste tijd diverse onderwerpen die spelen binnen de schoonmaakbranche voorbij zien komen. Denk hierbij aan overname personeel, ontslagkwesties, re-integratie perikelen en boetes die hieruit voortkomen, mededinging, conflicten tussen uitzendbureau en schoonmaakbedrijf etc.. Hiervoor is het van groot belang dat schoonmaakbedrijven beschikken over correcte en toereikende contracten, juiste dossieropbouw, up-to-date documentatie en het tijdig inschakelen van juridische ondersteuning.”

TLC biedt deze ondersteuning via het TLC Arbeidspakket Schoonmaak. Dit pakket houdt in op maat gesneden voorbeeld arbeidsovereenkomsten, personeelsgids, reglementen & instructies en diverse voorbeeldbrieven. Het pakket biedt voordelen op het gebied van gebruikersgemak, het automatisch naleven van de cao & nieuwe wet- en regelgeving, een betere bescherming rechtspositie werkgever en een betere rechtszekerheid voor de werknemer.

Het pakket draagt bij aan een meer optimale dossieropbouw, minder kans op werkgeversaansprakelijkheid, minder kans op loondoorbetalingssancties van UWV en een betere grip op de werknemers. Via The legal safe service wordt het schoonmaakbedrijf via haar eigen portal adequaat geholpen door de helpdesk en voorzien van jaarlijkse updates.

Advertenties


Ambtenaren bewegen te weinig

breaking news, ambtenaren bewegen te weinig! Jonge jonge jonge. Dat wiste iedereen al en zij weten het zelf ook. Maar er moeten maatregelen komen die aanzetten tot beweging. Een van die gedachten is pm de prullebak verder weg te gaan zetten. Ik kom niet meer bij. DAT moet mensen aanzetten tot lopen?

Nee hoor, die gaan gewoon gooien. Kijken of ze het (nog) kunnen of men gaat met stoel en al rijden naar de prullebak. Leuk idee voor de schoonmaakster, die kan weer eindeloos krom om alle zooi van de grond op te pakken. Is extra zwaar, dus kan men als schoonmaakbedrijf investeren in een grijper met afvalzak. Die afvalzak mag uiteraard niet te zwaar worden dus moet er een karretje bij en oja, afval scheiden wij hier, dus twee afvalzakken en karretjes.

De enige die meer beweegt zijn de schoonmaaksters dus. Maar er breken wel goude tijden aan voor tapijtleggers en schilders. Want tapijten slijten nu sneller door het gecross met bureaustoelen en schilders kunnen iedere week muren opnieuw witten doordat halfvolle koffiebekers niet in de afvalbak landen maar er net naast….

En het plaatje is mijn visoen hoe de komende generatie bureau’s eruit gaan zien, maar dan wel op de maat van volwassenen. We doen alles al via wi-fi, bellen draadloos dus zal je ’s avonds langs een wand het bureau moeten opladen. Kleine brandstofcel moet voldoen aan de behoefte. Zie je het voor je…

breaking news, ambtenaren bewegen te weinig! Jonge jonge jonge. Dat wiste iedereen al en zij weten het zelf ook. Maar er moeten maatregelen komen die aanzetten tot beweging. Een van die gedachten is pm de prullebak verder weg te gaan zetten. Ik kom niet meer bij. DAT moet mensen aanzetten tot lopen?

Nee hoor, die gaan gewoon gooien. Kijken of ze het (nog) kunnen of men gaat met stoel en al rijden naar de prullebak. Leuk idee voor de schoonmaakster, die kan weer eindeloos krom om alle zooi van de grond op te pakken. Is extra zwaar, dus kan men als schoonmaakbedrijf investeren in een grijper met afvalzak. Die afvalzak mag uiteraard niet te zwaar worden dus moet er een karretje bij en oja, afval scheiden wij hier, dus twee afvalzakken en karretjes.

De enige die meer beweegt zijn de schoonmaaksters dus. Maar er breken wel goude tijden aan voor tapijtleggers en schilders. Want tapijten slijten nu sneller door het gecross met bureaustoelen en schilders kunnen iedere week muren opnieuw witten doordat halfvolle koffiebekers niet in de afvalbak landen maar er net naast....

En het plaatje is mijn visoen hoe de komende generatie bureau's eruit gaan zien, maar dan wel op de maat van volwassenen. We doen alles al via wi-fi, bellen draadloos dus zal je 's avonds langs een wand het bureau moeten opladen. Kleine brandstofcel moet voldoen aan de behoefte. Zie je het voor je...
Vind ik leuk ·  · Delen · Promoten · een paar seconden geleden ·

Glazenwassers doen zich voor als timmerman Zwolle eo

Glazenwassers doen zich voor als timmerman.

De politie is op zoek naar twee Zwollenaren die als glazenwassers hun werk in de regio verrichten.Daarbij schijnen zij zich ook voor timmerwerk aan te bieden om bijvoorbeeld een kapotte dakkapel te repareren.

Dit laatste schijnt, na een aanbetaling, niet altijd volgens afspraak te verlopen.

De politie waarschuwt inwoners voor dergelijke praktijken omdat dit vaak voor teleurstelling bij de gedupeerden zorgt en men er financieel bij inschiet.

Het advies is in ieder geval om niet vooraf (een gedeelte) te betalen.