Sebastiaan van der Vinne: Schoonmaken voor de gunning | Servicemanagement.nl

Sebastiaan van der Vinne: Schoonmaken voor de gunning | Servicemanagement.nl.

Over het algemeen vind ik het een uitdaging om met het schrijven van deze column iets aan te roeren wat mijns inziens beter kan. Het kan gaan over ontwikkelingen in de markt waar ik mijn bedenkingen bij heb of waarvan ik vind dat het anders zou moeten. Laten we eerlijk zijn: een column is natuurlijk ook bedacht om op een leuke manier wat aan te schoppen tegen heilige huisjes. Dit keer wil ik het alleen anders doen. 

Eigenlijk wil ik proberen een vraag danwel case op tafel te leggen die, naar ik hoop, een leuke discussie kan lanceren. Natuurlijk is de ‘droom’ dat zo’n discussie nog wel eens kan leiden tot een mooie ontwikkeling of verbetering van onze markt. 

De aanleiding wil ik u graag uit de doeken doen, om het geheel meer body te geven. Mijn organisatie, schoonmaakadviesbureau InTexSo, krijgt ieder jaar misschien wel honderd offerteaanvragen en (Europese) aanbestedingen te verwerken. Het gaat hierbij met name om adviestrajecten, inkoopbegeleiding of contractbeheer en kwaliteitsmetingen. Echter, vaak zijn de criteria bij deze trajecten nagenoeg hetzelfde. Denk aan prijs, implementatieplan, kwaliteitsborging, duurzaamheidsplan, opleidingsplan, enzovoorts. Iets wat ook in de schoonmaakmarkt nog altijd veel gebeurt, enkele mooie uitdagende aanbestedingen daar gelaten. 

Testmeting 
Er speelt momenteel een omvangrijke aanbesteding in het land van de adviesbureaus met als basis best value procurement (inkopen op waarde). Voor het gunningscriterium kwaliteit is onder andere het volgende (zwaarwegende) gunningscriterium opgenomen: een testmeting. 
Ik kan niet te veel ingaan op de details van de aanbesteding omdat deze nog loopt, maar u moet zich inbeelden dat geïnteresseerde adviesbureaus een testmeting – van de planning en de meting op locatie van de aanbestedende dienst tot aan de rapportage – moeten doorlopen. Deze testmeting wordt op verschillende aspecten beoordeeld. Op deze manier kan de aanbestedende dienst dus echt een concrete ervaring krijgen met iedere inschrijver en kan hier nog objectief op scoren ook. Ik vind dit echt een prachtige stap! Het is gedurfd en innovatief om te proberen de daadwerkelijke activiteit waar het contact over gaat, mee te nemen in de gunning.

Ook in schoonmaak? 
U voelt het wellicht aankomen: kan dit ook niet in de schoonmaak?! Misschien niet voor elke (Europese) aanbesteding die langskomt. We hebben immers ook nog te maken met de proportionaliteit en de werklast van een aanbesteding. Maar bij de uitdagende opdrachten – de grote, vaak complexe omgevingen – zou het een onderdeel van de gunning kunnen zijn. 
Hierbij komen natuurlijk veel vragen om de hoek kijken. Doe ik dit slechts met een selectie van leveranciers? En zo ja; hoe selecteer ik deze? Waar beoordeel ik op? Hoe lang laat ik een gebouw(deel) schoonmaken? Wat doe ik met de kosten? Wat doe ik met de overname van het personeel? Hoe zorg ik dat de geleverde kwaliteit en inzet tijdens de test, ook tijdens het contract gelijk is? En nog veel meer.

Is dit een mooie discussie? Kunnen we hier als markt iets mee? Samen een nieuw soort gunnen bedenken? Immers, bij een praktische test kun je als bedrijf zo veel meer laten zien van jezelf. Onder meer hoe je werkt, communiceert, opvolgt, organiseert en leiding geeft. Ik zou het goed begrijpen als u dit een onzinnige vraag vind en doorgaat met de orde van de dag. Maar ergens hoop ik ook dat u getriggerd raakt, meedenkt of met met ideeën of aanvullingen komt. Want als we echt iets willen veranderen of ontwikkelen, moeten we ook een beetje samenwerken. En dromen! 
Ik ben erg benieuwd en hoor graag van u! 

Sebastiaan van der Vinne (sebastiaan@intexso.nl) is commercieel directeur van adviesbureau Intexso 

Hoe je een ‘hoer’ wordt door een poetsschort aan te trekken – De Standaard

Hoe je een ‘hoer’ wordt door een poetsschort aan te trekken – De Standaard.

Een week lang heeft Hanne Reumers het beroep van poetsvrouw uitgeoefend. Van het stigma dat aan een poetsschort kleeft, is ze toch geschrokken. Waar is het fatsoen?

-De plek waar ik deze week een job heb uitgeprobeerd is mij heel bekend: de school. Al ben ik deze week geen leerling, maar poetsvrouw.

Wanneer ik de school binnenkom, ga ik meteen op in de leerlingenmassa die door de gangen stroomt. Ik lijk gewoon de studente Hanna, met sneakers, skinny jeans en een pull met het opschrift Seattle. Een halfuur later ben ik Hanne de poetsvrouw, en dan verandert de wereld.

De gangen waar ik net doorheen ben gelopen, moet ik nu gaan schoonmaken. De lessen zijn bezig, dus het is er lekker rustig. Ik ben goed op dreef als om tien over tien de bel gaat. Speeltijd. Ik sta wat ongemakkelijk met mijn poetskar in het midden van de gang. Het lijkt wel of ik onzichtbaar ben. De leerlingen lopen achteloos langs me heen en lopen knal door de hoopjes vuil die ik netjes bijeen had geveegd. Een paar leerlingen beginnen me uit te schelden voor ‘domme gans’ en ‘hoer’. Ik sta aan de grond genageld en weet niet waar kruipen. Ligt het aan mij? Ik durf hen niet aan te kijken of er iets van te zeggen. Ik voel me gekrenkt. Maar hoe langer ik het drietal hoor schelden, hoe meer ik besef: het is die poetsschort. Blijkbaar is mijn ‘uniform’ voor deze gasten die maar twee jaar jonger zijn dan ik, een uitnodiging om me ongestraft uit te kafferen. Omdat het kan?

Wanneer ik na mijn werkdag de school weer gewoon als Hanne buitenstap, met sneakers, jeans en hoodie, heb ik zin om keihard te roepen dat ik hetzelfde meisje ben als enkele uren voordien. Dat ik alleen maar een andere outfit aanhad. Dat ik die ‘domme gans’ was die hen met een poetskar achternaliep om hún zand- en moddersporen bijeen te vegen. Dat ze lompe boeren zijn om mensen zomaar uit te schelden. Dat ze voorbij mijn schort moeten kijken, en wat ze ervan zouden vinden als hun moeder voor ‘hoer’ zou worden uitgescholden door tieners. Of hun zus of broer.

In de kranten en op tv gaat het nu al een hele week over pesten en hoe we dat het best kunnen aanpakken. Maar misschien is er meer aan de hand. We zijn zo hard voor elkaar. En als we het zien gebeuren, kijken we naar onze tenen. Uit schrik om zelf slachtoffer te worden. Is het zo erg met ons gesteld? Misschien is het maar een minderheid die begint te schelden, maar wie zegt er iets van? Mijn ervaringen van deze week blijven aan mij plakken. Waar is het fatsoen, verdorie? Respect, lieve mensen, is een verdomd schone deugd. Niks oubollige moraal.

Knikje

Is het zo moeilijk om eerbiedig met elkaar om te gaan of elkaar een knikje en een zachte glimlach te gunnen? De mensen op straat, je leraren, ja, zelfs – stel je voor – de poetsvrouw. Wanneer heb jij voor de laatste keer vriendelijk geknikt naar de poetsvrouw op je school, op je werk?

 Hanne Reumers test voor het projecty ‘Roadies’ (Klasse, VDAB) een jaar lang elke week een andere job, om zo leeftijdsgenoten te helpen bij hun studie- en beroepskeuze.

Biesheuvel pleit voor meer vrije ruimte in cao’s | nu.nl/economie | Het laatste nieuws het eerst op nu.nl

Biesheuvel pleit voor meer vrije ruimte in cao’s | nu.nl/economie | Het laatste nieuws het eerst op nu.nl.

In collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) zou veel meer ruimte moeten komen voor werkgevers om eigen afspraken te maken. Dat moet vooral de kleine ondernemers meer ruimte geven om te groeien.

Foto:  ANP

Daarvoor pleit oprichter van mkb-belangenvereniging ONL Hans Biesheuvel zaterdag in een interview in Trouw.

De voormalige voorzitter van MKB-Nederland zegt niet tegen cao’s te zijn. “Er zou veel meer ruimte moeten zijn om de onderhandelingen hierover dichter bij de ondernemer te brengen”, zegt hij in de krant.

 “Ga bijvoorbeeld met een basisraamwerk werken, waarin ruimte is voor een eigen invulling.”

Als voorbeeld noemt Biesheuvel een verplichte loonstijging van drie procent. Die kan volgens hem gunstig zijn voor een multinational die personeel zoekt. “Maar bij een klein bedrijf kan dat er toe leiden dat hij direct een paar mensen moet ontslaan.”

Sociaal akkoord

Biesheuvel zegt dat hij in het voorjaar bij de onderhandelingen over het sociaal akkoord al voor meer ruimte voor kleine ondernemers heeft gepleit. “Zo is twee jaar loon doorbetalen bij ziekte van werknemers voor een klein bedrijf echt te lang”, vindt Biesheuvel.

Hij wilde dat aankaarten, maar tijdens het overleg vond hij geen gehoor. “Terwijl het een belangrijk punt is, er zijn veel kleine ondernemers.”

Teleurgesteld

Dat hij nul op het rekest kreeg bij de onderhandelingen tussen de sociale partners en het kabinet was een van de redenen dat Biesheuvel van de zomer teleurgesteld afdroop bij MKB-Nederland en zijn eigen club oprichtte.

Hij vindt dat zijn oude werkgever te weinig aandacht heeft voor kleinere bedrijven door de samenwerking met werkgeversvereniging VNO-NCW.

Biesheuvel vindt dat er juist meer aandacht moet komen voor kleine ondernemers. Hij zegt met die boodschap warm onthaald te zijn bij de politiek. “In een snelle economie zijn juist kleine bedrijven in het voordeel. We zitten in een tijdperk

Code brengt geen omwenteling teweeg | Servicemanagement.nl

Code brengt geen omwenteling teweeg | Servicemanagement.nl.

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag heeft nauwelijks invloed op de visie of missies van organisaties. Opdrachtgevers zijn bang de controle te verliezen en opdrachtnemers zien de klant nog steeds als onaantastbare koning.

Dat schrijven Marc van der Gaag en Jeffrey Timmer in het nieuwste nummer van Service Management. Zij ontvingen voor hun onderzoek naar de Code Verantwoordelijk Marktgedrag de FGB Scriptieprijs. Voor het onderzoek interviewden ze 43 opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en makelaars. De twee studenten sloten zo hun hbo-opleiding facility management zeer succesvol af. “De Code Verantwoordelijk Marktgedrag vormt sinds juni 2011 het pareltje van de schoonmaaksector in de hang naar een betere sector. Althans, op papier”, stellen de onderzoekers. “Maar de daadwerkelijke invloed van de Code op de onderlinge verhoudingen in de schoonmaakbranche is beperkt.”

Ontdekkingen 
Ze halen onder andere een schoonmaakster aan die ze voor hun onderzoek spraken. “Bij mijn trainingen en via de Code hoor ik altijd dat ik een onderdeel ben van het bedrijf, waar ik schoonmaak. Maar ondertussen zie ik de dingen die ik leer niet terug bij mijn leidinggevenden van zowel het schoonmaakbedrijf als de opdrachtgever.” De belangrijkste ontdekkingen van het onderzoek zijn volgens de studenten terug te voeren op de relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. “Het merendeel van de opdrachtgevers zegt duurzaam te willen ondernemen met een partner, in plaats van een leverancier. Maar in de praktijk blijkt dat opdrachtnemers vasthouden aan het idee dat de klant koning is. Daar komt bij dat opdrachtgevers zich verschuilen achter meetbare wensen en tegelijkertijd eisen in control te blijven over de schoonmaakdienstverlening.”

Meegaan in de hype 
Ook een inkoper komt aan het woord. “Ik kan wel meegaan in de hype van verantwoord ondernemen. Maar onderaan de streep moet ik wel mijn inkopen kunnen verantwoorden tegenover mijn leidinggevende.” Bij de totstandkoming van een aanbesteding vertaalt een opdrachtgever zijn missie en visie naar enkele doelstellingen voor de schoonmaakdienstverlening. De onderzoekers: “Daarin vragen opdrachtgevers veelal om duurzame en innovatieve oplossingen. Maar zodra de daadwerkelijke gunning heeft plaatsgevonden, verandert de positie van een opdrachtgever in een onafhankelijke en dominante partij.” 

Andere doelstelling 
Oorzaak is het feit dat de personen verantwoordelijk voor de gunning een andere doelstelling hebben dan de personen verantwoordelijk voor de naleving van het contract, blijkt uit het onderzoek. “Vreemd, aangezien missie en visie van het moederbedrijf niet zijn veranderd”, concluderen de onderzoekers “Probleem is dat een inkoopafdeling met een vooraf vastgesteld budget werkt en een contract manager met service level agreements. Uit het onderzoek blijkt dat beide factoren niet tot nauwelijks samengaan. Een contractmanager wil immers zo veel mogelijk uit een contract halen en een inkoper mikt op een lagere prijs voor een zo hoog mogelijke kwaliteit.”

Lees het hele artikel in nummer 1 van Service Management.  
Lees hier het volledige rapport van de twee onderzoekers.  

MKB werkgevers eisen uitruil!

MKB werkgevers eisen uitruil!.

Welkom bij Schoonmaaksjeik,

een site als tegenreactie op vakbonden die werkgevers zonder scrupules weg zetten als mensen die het schoonmaakpersoneel uitbuiten. Schoonmaaksjeiks of anders gezegd werkgevers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche die (blijkbaar) allemaal een Mercedes rijden, een zwembad in de tuin hebben en geld als water verdienen over de ruggen van het personeel.

Deze schoonmaaksjeik verzet zich tegen de looneisen van de vakbonden CNV en FNV! Schoonmaaksjeik heeft er genoeg van en eist nu de beloofde uitruil. Nu zijn werkgevers aan de beurt. Geen loonsverhoging voor twee jaar. Schoonmaaksjeik eist de nullijn voor 2 jaar, te weten 2014 en 2015.

Na al die jaren toe gegeven te hebben is de kleine schoonmaaksjeik uitgeperst tot op het bot. Het water staat tot aan de lippen en desondanks eist men meer. Meer loon, meer baangarantie, meer opleiding, meer meeer meeeeer meeeeeeeeeeeeeeeer.

Het is genoeg. Schoonmaaksjeik kan niet meer. Indien de belachelijke eisen van de vakbonden ingewilligd worden, voorspelt SchoonmaakSjeik het einde van het MKB. Dan is er rond 2015 geen sprake meer van een mkb, maar alleen zzp en grote landelijk opererende bedrijven. Papa en mama bedrijven zijn dan opgelost en veroordeeld tot bijstand.

Schoonmaaksjeik verzet zich met alle macht. Roept iedere mkb schoonmaak- of glazenwas ondernemer op hun tegenstem te laten horen bij de werkgeversorgansisaties OSB en SieV! Genoeg is genoeg.

Schoonmaaksjeik gunt iedereen het zijne, maar wil dan ook het zijne. Personeel dient goed behandeld en betaald te worden, geen rolschaats meter prestaties, werken volgens de Code Verantwoord Marktgedrag, beloning van goed presterend personeel, versoepeling ontslagrecht, gelijke behandeling voor iedereen, goede opleiding(en) en bovenal bestaansrecht voor de kleiner(e) schoonmaakbedrijfjes.

Werknemers kunnen niet zonder werkgevers, werkgevers niet zonder werknemers!

We hebben elkaar nodig dus laten we samen er aan uit komen zonder dat we er kapot aan gaan. Nu kunnen we nog het roer omgooien en mensen hun baan laten houden. Gaan we fors in loon er op voorruit betekent dat ook het einde van (kleine) bedrijven. Die kunnen niet concurrerend meer werken en verliezen opdrachten en dus verlies het personeel een baan. Want ondanks artikel 38 waar de overname van personeel beschreven staat, weet iedereen wat hem/haar te wachten staat bij overname contract! Stem tegen de vakbonds eisen, NU.

OSB

Bezoekadres: Rompertsebaan 50, ’s-Hertogenbosch 
Postadres: Postbus 3265, 5203 DG, ’s-Hertogenbosch 
Telefoon: (073) 648 38 50 
Fax: (073) 648 38 55 
Internet: www.osb.nl 
E-mail: info@osb.nl

MKB branchevereniging
Schoonmaken is een Vak!
Secretariaat
Schoolstraat 31
6041 GT Roermond
Tel: 06-23545100
sabine@schoonmakeniseenvak.com

Volg het laatste nieuws op onze Nieuwspagina!

Advertenties


Glas Protectie Nederland | Facebook

Glas Protectie Nederland | Facebook.

Wist u dat wij met de telewas ook werken met warm water?
Hierdoor komt niet alleen de vervuiling makkelijker los, maar ook worden de kozijnen nog schoner dan met koud water, het glas droogt sneller op dus u heeft sneller een beter resultaat! Ook voor inbouw. Naast de bekende werkzaamheden hebben wij ook een afdeling die osmose systemen ontwikkeld en bouwt, zie hier de eerste foto’s van een ingebouwde osmose heater met digitale temperatuur regeling! U kunt informatie aanvragen direct bij ons of een van de aangesloten dealers.

i

Automobilist knalt tegen hoogwerker in Overschiestraat – AT5 Echt Amsterdams Nieuws

Automobilist knalt tegen hoogwerker in Overschiestraat – AT5 Echt Amsterdams Nieuws.

Een automobilist is woensdagochtend in de Overschiestraat tegen een hoogwerker gebotst terwijl iemand in het bakje van de hoogwerker aan het werk was.

Het ongeluk gebeurde even na 08.00 uur ter hoogte van nummer 63. Meerdere eenheden van de brandweer en een medisch traumateam zijn naar de plek van het ongeluk gestuurd.

De man die in het bakje aan het werk was, maakt het goed. De bestuurder van de auto is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel.