‘Schoonmaak-cao is niet langer algemeen verbindend verklaard’ | Servicemanagement.nl

‘Schoonmaak-cao is niet langer algemeen verbindend verklaard’ | Servicemanagement.nl.

Is de huidige schoonmaak-cao eigenlijk nog wel algemeen verbindend verklaard? Nee, zo oordeelde advocaat Bart Maes gisteren (woensdag) tijdens de algemene ledenvergadering van branchevereniging SieV.

Uit het niets is daar de rumoer. Zei hij dat nu echt? Zei advocaat Bart Maes daadwerkelijk dat de huidige schoonmaak-cao niet langer algemeen verbindend is verklaard? Inderdaad. “De cao is algemeen verbindend verklaard tot 31 december 2013. Omdat er nu nog geen nieuwe cao is, geldt deze cao alleen nog voor de partijen die het geheel overeen zijn gekomen. In dit geval dus de leden van OSB, FNV en CNV. U hoeft die cao dus niet toe te passen.”

Overname
Het is koren op de molen van de ruim twintig aanwezige SieV-leden. De constatering van Maes leidt tot de nodige reacties uit de zaal. Eén van de aanwezigen geeft aan dat hij middenin een overname zit en vraagt zich hardop af hij dan nog wel aan de overnameverplichting dient te voldoen?

Het ontstane rumoer heeft tot gevolg dat een collega van Maes contact zoekt met het advocatenkantoor om de opmerking over de schoonmaak-cao te bevestigen. Maar ook na enkele telefoontjes blijft de conclusie hetzelfde.

Algemeen verbindend?
Een blik op de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden van 28 september 2012 bevestigt de lezing van Maes. “De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verklaart algemeen verbindend de navolgende bepalingen van bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, zulks met inachtneming van hetgeen in de dicta II, III, IV, V en VI is bepaald.”

De sleutel schuilt vervolgens in ‘dictum II’. Daarin staat: “De in dictum I opgenomen bepalingen zijn algemeen verbindend verklaard tot en met 31 december 2013 en voor zover het betreft de artikelen 1, 36, 37, 45 en 47 inclusief bijbehorende statuten en reglementen tot en met 31 december 2015.”

Overnameverplichting
Op basis van deze bepaling vervalt dus ook artikel 38 van de cao, waarin de overnameverplichting beschreven staat, zegt Maes. “Neemt niet weg dat jullie cao nog wel onder de wet valt. Daarin kennen we de wet Overgang van Onderneming (OvO) en het kan zijn dat u daar onder valt.”

Maes omschrijft artikel 38 van de schoonmaak-cao als een striktere vorm van de OvO. “Een heel bijzondere cao-regel. Je neemt een klus over en dus neem je ook het personeel over. Dat vind ik raar. Want neem je als opdrachtgever afscheid van een organisatie, dan heeft dat bepaalde redenen. Het personeel kan zo’n reden zijn.”

Advertenties


Enquete wachtdagen door CNV Vakmensen

Nieuws – CNV Vakmensen.

Hoe denk jij over cao-overleg schoonmaak?

13 maart 2014
De onderhandelingen over een nieuwe schoonmaak-cao liggen op dit moment stil. Op 2 belangrijke punten komen we er met de werkgevers niet uit: de wachtdagen en het loon. We horen graag hoe jij hierover denkt en hoe het nu verder moet.

Doe mee aan de enquête >>

De uitkomsten gebruiken we om een goed beeld te krijgen van wat er onder jullie leeft. Die boodschap brengen we daarna ook over aan de werkgevers.

Geef het door aan je collega!

We willen graag zoveel mogelijk reacties. Stuur de enquête ook door aan je collega-schoonmakers (ook niet-leden mogen reageren)!

Jan Kampherbeek
Onderhandelaar CNV Vakmensen
e-mail: j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl