nieuwe cao per 1 juli 2014

Overeenstemming is bereikt over het samen verbeteren van het onderlinge vertrouwen tussen bonden en werkgevers en het samen bouwen aan de toekomst van de schoonmaakbranche. Alle partijen zijn het erover eens dat voor baanzekerheid en verdere professionalisering van de schoonmaak het bundelen van krachten voor de 150.000 schoonmakers in Nederland noodzakelijk is.

Daarom is een “vernieuwingsagenda” met concrete onderwerpen afgesproken. Daarin staat ondermeer het verbeteren van de onderlinge omgangsvormen. Ook zijn afspraken gemaakt over het samen optrekken bij inbestedingsplannen bij gemeenten en rijksoverheid, met name als het gaat om het arbeidsvoorwaardenbeleid.

Wachtdagen en ziekte

Overeenstemming is bereikt over het stap voor stap afschaffen van de  wachtdagen met uiteindelijk een 100% doorbetaling in het eerste jaar en met 90% doorbetaling in het tweede jaar, onder voorwaarde van een gecertificeerd verzuimbeleid. Het gefaseerd afschaffen is per 1-1-2015 1 dag en de 2e ziektedag per 1-1-2016. Mocht blijken dat de meldingsfrequentie op termijn stijgt, dan wordt compensatie vastgesteld.

Het verlagen naar 90% in het 2e jaar gaat ook gelden voor werknemers van 50 jaar en ouder met uitzondering van de zittende 50 plussers.

Loonstijging

In alle jaren stijgt per 1 juli het loon met 2% en wordt de eindejaarsuitkering met 0,2% verhoogd, maar door compenserende afspraken bedraagt de netto loonkostenstijging rond 5% over 3 jaar. Deze compenserende afspraken hebben onder andere te maken met ingangsdatum van de loonsverhoging op 1 juli van het jaar, structurele daling van de werkgeverspremie pensioen en het kunnen benutten van fiscale voordelen.

Continueren opleiding

Nederlandse Taallessen worden gecontinueerd. De opleiding wordt ook aangeboden door de bonden en zij ontvangen daarvoor subsidie conform bestaande systematiek. Er komt een fonds van 100.000 euro voor opleidingen voor schoonmakers die hun inzetbaarheid willen vergroten en buiten de sector aan het werk willen.

Invoering loonschaal op minimumloonniveau ten behoeve van participatie

Voor de werknemers met voltijdse arbeid die niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijke minimumloon, maar wel tot arbeidsparticipatie en die behoren tot de doelgroep voor loonkostensubsidie op grond  van de participatiewet, wordt een aparte loonschaal naast het bestaande loongebouw opgenomen.

 Vergroting flexibiliteit

  • De mogelijkheid van 2 arbeidsovereenkomsten voor maximaal 9 maanden wordt toegevoegd. (met behoud proeftijd in kader van Wet Werk en Zekerheid)
  • Invoering keuzemogelijkheid voor de werkgever voor spaarurencontract of zgn 40-wekencontract bij objecten met bedrijfssluiting.

Specialistische CAO-delen

B-deel (specialistische reiniging): wordt geactualiseerd en gevarentoeslag glazenwassers van 10% wordt omgezet in VET-toeslag. Bedrijven in de sector industriële reiniging kunnen op verzoek worden gedispenseerd van de uitzendbepalingen.

D-deel (hotelschoonmaak): gezamenlijke aanpak van o.a. schijnconstructies en oneigenlijke concurrentie in de horeca- en hotelschoonmaak.

OSB zal het onderhandelingsresultaat tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 juni met een positief advies aan de leden voorgeleggen.

Glazenwasser: ‘We vlogen meters van de gevel af’ | RTV Rijnmond

Glazenwasser: ‘We vlogen meters van de gevel af’ | RTV Rijnmond.

”We zijn blij dat we het allemaal kunnen navertellen” zegt de glazenwasser die dinsdag betrokken was bij het ongeval buiten de twintigste verdieping van een gebouw aan de Siciliëboulevard in Rotterdam.

De man en zijn compaan kregen de schrik van hun leven toen ze plots werden overvallen door een storm. Ze zaten op dat moment in een glazenwasserslift.

”De bak waar mijn collega en ik in zaten begon enorm te slingeren, op een gegeven moment vlogen we zo’n zeven meter van de gevel af”, vertelde de glassenwasser, die niet bij naam genoemd wil worden.

In een poging de bak te stabiliseren verwonde de collega zich aan zijn hand. ”Ik weet niet precies wat er gebeurde. Ik heb mijn hoofd koel gehouden en het alarmnummer gebeld. Uiteindelijk zijn we via een raam naar binnen gegaan”.

 

Foto’s: MediaTV

Kopje olie, glazenwasser? (video) – Nieuws – Engineersonline.nl

Kopje olie, glazenwasser? (video) – Nieuws – Engineersonline.nl.

Het Duitse centrum voor lucht- en ruimtevaart (DLR) heeft een robot ontwikkeld die geschikt is voor huishoudelijke taken. De robot kan bijvoorbeeld ramen lappen.


De robot heet Rollin’ Justin en bestaat uit een mensvormige robot op een vierwielig onderstel. De individueel beweegbare wielen zorgen ervoor dat de robot in de juiste positie blijft voor de uit te voeren taak. Ook heeft Justin twee handen met elk vier vingers om ingewikkelde opdrachten te doen waar veel handigheid bij komt kijken.

Robot kan omgaan met verrassingen

Justin beweegt zich voort in een ruimte en krijgt hierbij input van bewegingssensoren en een stereoscopisch 3D-camerasysteem. De robot is expliciet ontworpen om in een dynamische omgeving te opereren, zonder menselijke tussenkomst.

Zo heeft de robot een soort kennisbank aan boord voor beredenering op een hoog niveau en wordt dit gecombineerd met de aansturing van het lichaam op een laag niveau. Het knappe van Justin is dat er meteen ingespeeld kan worden op verstoringen van buitenaf. Als bijvoorbeeld het te wassen raam ineens verplaatst wordt, of iets (of iemand) de arm tegenhoudt.

Volgens DLR zullen robots als Justin in de toekomst zowel huishoudelijke taken, alsook taken in de ruimte kunnen gaan uitvoeren.

Advertenties


Hydro Power XXL trailer

Hydro Power XXL trailer.

De aanhanger is ontwikkeld door Dibo NV om hogedruk reinigers in te plaatsen. Voor Osmoworks was de
opvallende verschijning van de aanhangwagen de aanleiding om nader te onderzoeken of deze ook
geschikt te maken zou zijn voor telescoop-glasbewassing. Het resultaat mag er zijn!

De grijze basistank kan ongeveer 500 liter water bevatten. Osmoworks heeft een tank van circa 250 liter
toegevoegd wat voor een totaal volume van circa 750 liter zorgt. Osmoworks heeft naast deze aanvullende
tank een nieuw bedieningspaneel ontwikkeld met revolutionaire features en een geweldig 12-volt
RO-filtersysteem dat circa 150 liter puur water per uur aanmaakt.

De extra krachtige Shurflo 150PSI pompen worden geregeld door een handig bedieningspaneel met
afstandsbediening.

Je bepaalt zelf hoeveel water je gebruikt, er is een “Turbo” gemonteerd! Het spoelen is instelbaar en kan
door één druk op de knop bijvoorbeeld van 120 liter per uur, tijdelijk naar 240 liter per uur. Dit werkt
fantastisch bij sterk vervuilde oppervlaktes. De spoeltijd kan hiermee soms met de helft worden verkort.
Uitgebreide tests hebben aangetoond dat een gemiddelde tijdsbesparing van 17% zonder extra inspanning
haalbaar is.

Binnen een paar weken zullen de eerste Hydro Power XXL trailers hun weg gaan vinden in de markt en
Osmoworks zal natuurlijk de eerste zijn die de trailers in de showroom heeft in Rotterdam.

Lease

De prijs bedraagt € 13.450,- Osmoworks zal met genoegen een uitstekende prijs bieden voor uw
gebruikte systeem of aanhangwagen-systeem! Tevens biedt Osmoworks een lease oplossing.
(voorbeeld: Bij inruilkorting of aanbetaling van € 3.000,- is er al een lease oplossing van € 299,- per maand)

Voor lease en/of verkoop in het zuiden en/of Vlaanderen, neem contact op met All Cleaning Solutions op sales@acsholland.nl

 

Clean Totaal -SZW rapport: Oplossing schoonmaak cao conflict naderbij?

Clean Totaal -SZW rapport: Oplossing schoonmaak cao conflict naderbij?.

Recent verscheen het door Epsilon Research en Beleidsonderzoeksbureau Astri in opdracht van het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) uitgebrachte rapport: “Praktijk en effecten bovenwettelijke cao-aanvullingen ZW, loondoorbetaling bij ziekte, wia en ww”. Het Ministerie SZW staat  zoals bekend onder leiding van haar PvdA minister Lodewijk Asscher, die zich steeds meer opwerpt als voorstander van het inbesteden van schoonmaak bij rijksgebouwen. Het SZW rapport vermeldt een aantal bevindingen die ogenschijnlijk haaks staan op het belangrijkste pijnpunt in de gestrande cao onderhandelingen. Wat te denken van de conclusie “wanneer het totale inkomen (wettelijk en bovenwettelijk) inkomen van werknemers in geval van ziekte een bepaalde hoogte bereikt vergeleken met hun oude loon (100%) dan kan de prikkel om het werk te hervatten kleiner worden.” Clean Totaal was benieuwd wat de bonden FNV en CNV van de opmerkelijke bevindingen uit dit rapport vinden en of dit van invloed is op de door hun ingenomen standpunt over dit onderwerp.

Door Henk Cornelisse, redactielid Clean Totaal

Klik op de link bovenaan het artikel voor het hele verhaal