OsmoBrush Terrasborstel

Chemie resistente borstel van Tampico vezel voor het borstelen van terras en metselwerk. De bekende OsmoBrush is omgevormd tot algenkiller. Uitgevoerd met een stevige ergonomische steel van 1,5 meter inclusief 5 meter werkslang met Rectus-koppeling. Ronduit ideaal voor het inborstelen van reinigingsmiddelen, vooral Anti-Alg behandelingen van terras en metselwerk. 80 vierkante meter terras algen vrij maken in 10 minuten?

Source: OsmoBrush Terrasborstel

Wetgeving rondom draagbaar klimmateriaal | OSB

De Warenwet
Staande ladders moeten in Nederland voldoen aan de Warenwet. Het Besluit Draagbaar Klimmateriaal, dat bij deze wet hoort, beschrijft de minimumeisen waaraan een ladder of trap moet voldoen. Hierbij hoort ook een Regeling methoden van onderzoek en Nadere eisen draagbaar klimmateriaal, Hierin wordt beschreven hoe beoordeeld moet worden of klimmateriaal aan de wettelijke eisen voldoet. De Warenwet is voor ladders en trappen het enige wettelijke kader in Nederland.

Source: Wetgeving rondom draagbaar klimmateriaal | OSB